Boss Bột trét tường trong nhà SPRING Bao 40kg

223,000 VND


SPRINGINTERIOR
Màu sắc : Trắng

Độ phủ lý thuyết, trong khoản: 1.0-1.3M2/kg/lớp